Τελευταία ενημέρωση :
21/01/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4479  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Συγγραφείς : Closset M, Goderniaux N, Colsoul M-L, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Odou P, Hecq J-D, galanti L.
τίτλος : Long term stability of an admixture of alizapride and ondansetron in 0.9% sodium chloride solution polyolefin bags stored at 5 +/- 3°C.
αριθμός : J Oncol Pharm Practice 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Νεφελομετρία 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Η ικανότητα σταθερότητας προσδιορίζεται ανεπαρκώς

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAlizapride hydrochloride Αντιεμετικό
ΕνέσιμοOndansetron hydrochloride Αντιεμετικό
Σταθερότητα σε μίγματα
Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2-8°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Alizapride hydrochloride 0,926 mg/ml
Ενέσιμο Ondansetron hydrochloride 0,074 mg/ml
56 Ημέρα

  Mentions Légales