Senaste uppdateringen :
22/01/2021
Hänvisningar   Hänvisningar 4474  
Typ : Laboratorium

Forskargrupper :
Författare :
Titel : Avelumab, Bavencio® - Summary of Product Characteristics Updated 01-Nov-2019
Hänvisningar : Merck - Pfizer 2019

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAvelumab Cancerläkemedel
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polypropylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polypropylen Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,9 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Etylenvinylacetat Natriumklorid 0,45 % 3.2 mg/mL 20-25°C Skyddas från ljus
24 Timma

  Mentions Légales