Последно актуализиране :
22/01/2021
Библиография   Библиография 4474  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Avelumab, Bavencio® - Summary of Product Characteristics Updated 01-Nov-2019
Референция : Merck - Pfizer 2019

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAvelumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полипропилен Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полипропилен Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Етилен винил ацетат Sodium chloride 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Етилен винил ацетат Sodium chloride 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Защита от светлина
24 Час

  Mentions Légales