Posledná aktualizácia :
18/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4474  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : Avelumab, Bavencio® - Summary of Product Characteristics Updated 01-Nov-2019
Référence : Merck - Pfizer 2019

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAvelumab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polypropylén 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polypropylén 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Etylénvinylacetát 0,9% chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Etylénvinylacetát 0,45 % chlorid sodný 3.2 mg/mL 20-25°C Chránené pred svetlom
24 Hodín

  Mentions Légales