Zadnji put ažurirano :
22/01/2021
Bibliografija   Bibliografija 4474  
Vrsta : Laboratorija

Istraživačkih timova :
Autor :
Naslov : Avelumab, Bavencio® - Summary of Product Characteristics Updated 01-Nov-2019
Référence : Merck - Pfizer 2019

Razina dokaza : 
Podaci proizvođača o stabilnosti
Fizička stabilnost : 
Kemijska stabilnost : 
Ostale metode : 
Komentari : 

Liste
InjekcijaAvelumab Lijek protiv karcinoma
Stabilizacija rješenja čaša Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja čaša Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja Polivinilklorid Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja Polipropilen Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja Polipropilen Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja Polietilen Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja Polietilen Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja Etilvinilacetat Natrijumkorid 0,9% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja Etilvinilacetat Natrijumklorid 0,45% 3.2 mg/mL 20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat

  Mentions Légales