Posledná aktualizácia :
16/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4457  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : http://dx.doi.org/10.1016/j.jogc.2016.04.097

Výskumné tímy : Vancouver - Children\'s and Women\'s Health Center of British Columbia
Autori : Houlihan, S, Decarie, D, Benes, C, Cleve, R, Vidler M, Magee L.A, Ensom M.H.H, vonDadelszen P.
Titul : Magnocaine: Physical Compatibility and Chemical Stability of Magnesium Sulphate and Lidocaine Hydrochloride in Prefilled Syringes.
Référence : J Obstet Gynaecol Can ;38,10:936e944. 2016

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaLidocaine hydrochloride Lokálne anestetikum
InjekciaMagnesium sulfate Elektrolyt
Stabilita v zmesiach
Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 25°C Chránené pred svetlom
Injekcia Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
Injekcia Magnesium sulfate 2 mg/ml
168 Dní
Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 40°C Chránené pred svetlom
Injekcia Magnesium sulfate 2 mg/ml
Injekcia Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
168 Dní

  Mentions Légales