Τελευταία ενημέρωση :
16/01/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4457  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://dx.doi.org/10.1016/j.jogc.2016.04.097

Ερευνητικές ομάδες : Vancouver - Children\'s and Women\'s Health Center of British Columbia
Συγγραφείς : Houlihan, S, Decarie, D, Benes, C, Cleve, R, Vidler M, Magee L.A, Ensom M.H.H, vonDadelszen P.
τίτλος : Magnocaine: Physical Compatibility and Chemical Stability of Magnesium Sulphate and Lidocaine Hydrochloride in Prefilled Syringes.
αριθμός : J Obstet Gynaecol Can ;38,10:936e944. 2016

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοLidocaine hydrochloride Τοπικό αναισθητικό
ΕνέσιμοMagnesium sulfate ηλεκτρολυτών
Σταθερότητα σε μίγματα
σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 25°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
Ενέσιμο Magnesium sulfate 2 mg/ml
168 Ημέρα
σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 40°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Magnesium sulfate 2 mg/ml
Ενέσιμο Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
168 Ημέρα

  Mentions Légales