Siste oppdatering :
16/01/2021
Referanser   Referanser 4457  
Type : Journal
Internett-koblingen : http://dx.doi.org/10.1016/j.jogc.2016.04.097

Forskerteamet : Vancouver - Children\'s and Women\'s Health Center of British Columbia
Forfattere : Houlihan, S, Decarie, D, Benes, C, Cleve, R, Vidler M, Magee L.A, Ensom M.H.H, vonDadelszen P.
Tittel : Magnocaine: Physical Compatibility and Chemical Stability of Magnesium Sulphate and Lidocaine Hydrochloride in Prefilled Syringes.
Nummer : J Obstet Gynaecol Can ;38,10:936e944. 2016

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 95 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonLidocaine hydrochloride Lokal anestesi
InjeksjonMagnesium sulfate Elektrolytt
Stabilitet i blandinger
Sprøyte polypropylen Ingen 25°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
Injeksjon Magnesium sulfate 2 mg/ml
168 Dag
Sprøyte polypropylen Ingen 40°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Magnesium sulfate 2 mg/ml
Injeksjon Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
168 Dag

  Mentions Légales