Последно актуализиране :
16/01/2021
Библиография   Библиография 4457  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://dx.doi.org/10.1016/j.jogc.2016.04.097

Изследователски екипи : Vancouver - Children\'s and Women\'s Health Center of British Columbia
Автори : Houlihan, S, Decarie, D, Benes, C, Cleve, R, Vidler M, Magee L.A, Ensom M.H.H, vonDadelszen P.
Заглавие : Magnocaine: Physical Compatibility and Chemical Stability of Magnesium Sulphate and Lidocaine Hydrochloride in Prefilled Syringes.
Референция : J Obstet Gynaecol Can ;38,10:936e944. 2016

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенLidocaine hydrochloride Локален анестетик
Инжекция/ИнжекционенMagnesium sulfate Електролитен
Стабилност на смеси
шприц полипропилен Няма 25°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Magnesium sulfate 2 mg/ml
168 Ден
шприц полипропилен Няма 40°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Magnesium sulfate 2 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Lidocaine hydrochloride 455 mg/ml
168 Ден

  Mentions Légales