Posledná aktualizácia :
27/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4395  
Typ : Poster
Icone.pdf
2813Ko

Výskumné tímy : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Autori : Hook R, Riss V, Neault A, Ma N, Law S, Walker S.E.
Titul : Stability of Morphine Solutions of 20, 40, 100 , 200 and 1,000 µg/mL in Syringes Following Dilution with 0.9% Sodium Chloride or D5W at Room Temperature (25°C).
Référence : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaMorphine sulfate Analgetikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0,1 mg/ml 25°C Nešpecifikované
91 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 0,2 mg/ml 25°C Nešpecifikované
91 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 1,0 mg/ml 25°C Nešpecifikované
91 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 0,02 mg/ml 25°C Nešpecifikované
91 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 5% glukóza 0,04 mg/ml 25°C Nešpecifikované
91 Dní

  Mentions Légales