Τελευταία ενημέρωση :
01/12/2020
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4395  
τύπος : αφίσα
Icone.pdf
2813Ko

Ερευνητικές ομάδες : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Συγγραφείς : Hook R, Riss V, Neault A, Ma N, Law S, Walker S.E.
τίτλος : Stability of Morphine Solutions of 20, 40, 100 , 200 and 1,000 µg/mL in Syringes Following Dilution with 0.9% Sodium Chloride or D5W at Room Temperature (25°C).
αριθμός : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοMorphine sulfate Αναλγητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,1 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,2 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1,0 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 0,02 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 0,04 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα

  Mentions Légales