Последно актуализиране :
27/01/2021
Библиография   Библиография 4395  
Вид : Плакат
Icone.pdf
2813Ko

Изследователски екипи : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Автори : Hook R, Riss V, Neault A, Ma N, Law S, Walker S.E.
Заглавие : Stability of Morphine Solutions of 20, 40, 100 , 200 and 1,000 µg/mL in Syringes Following Dilution with 0.9% Sodium Chloride or D5W at Room Temperature (25°C).
Референция : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенMorphine sulfate Аналгетик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 25°C Не е уточнено
91 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 0,2 mg/ml 25°C Не е уточнено
91 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 1,0 mg/ml 25°C Не е уточнено
91 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 0,02 mg/ml 25°C Не е уточнено
91 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 0,04 mg/ml 25°C Не е уточнено
91 Ден

  Mentions Légales