Siste oppdatering :
01/12/2020
Referanser   Referanser 4395  
Type : Plakat
Icone.pdf
2813Ko

Forskerteamet : Toronto - Sunnybrook Health Sciences Center
Forfattere : Hook R, Riss V, Neault A, Ma N, Law S, Walker S.E.
Tittel : Stability of Morphine Solutions of 20, 40, 100 , 200 and 1,000 µg/mL in Syringes Following Dilution with 0.9% Sodium Chloride or D5W at Room Temperature (25°C).
Nummer : Sunnybrook Health Sciences Centre 2020

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonMorphine sulfate Analgetika
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 25°C Ikke angitt
91 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 0,2 mg/ml 25°C Ikke angitt
91 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 1,0 mg/ml 25°C Ikke angitt
91 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 0,02 mg/ml 25°C Ikke angitt
91 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 0,04 mg/ml 25°C Ikke angitt
91 Dag

  Mentions Légales