Posledná aktualizácia :
18/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4369  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Paris - University Hospital Pitié-Salpétrière,Department of pharmacy
Autori : Sadou Yayé H, Hassani L, Secrétan PH, Babiard M, Aouati H, Bellanger A, Tilleul P, Yagoubi N, Do B, Rietveld I.
Titul : Physical and chemical stability of a generic etoposide formulation as an alternative to etoposide phosphate
Référence : J Pharm Biomed Anal ;178:112896 2020

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Degradačné produkty sú identifikované a kvantifikované

Zoznam zlúčenín
InjekciaEtoposide Protinádorová liečba
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Teplota 4°C Indukuje Zrážanie
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Teplota -20°C Indukuje Zrážanie
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,4 mg/ml 23-27°C Za svetla
21 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 0,6 mg/ml 23-27°C Za svetla
21 Dní

  Mentions Légales