Последно актуализиране :
02/12/2020
Библиография   Библиография 4369  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Paris - University Hospital Pitié-Salpétrière,Department of pharmacy
Автори : Sadou Yayé H, Hassani L, Secrétan PH, Babiard M, Aouati H, Bellanger A, Tilleul P, Yagoubi N, Do B, Rietveld I.
Заглавие : Physical and chemical stability of a generic etoposide formulation as an alternative to etoposide phosphate
Референция : J Pharm Biomed Anal ;178:112896 2020

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Продукти на разпад, които са идентифицирани и определени количествено

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенEtoposide противораково лекарство
Фактори, повлияващи стабилността Температура 4°C Предизвиква Преципитация
Фактори, повлияващи стабилността Температура -20°C Предизвиква Преципитация
Стабилност на разтвори Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,4 mg/ml 23-27°C Светлина
21 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,6 mg/ml 23-27°C Светлина
21 Ден

  Mentions Légales