Τελευταία ενημέρωση :
16/01/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4369  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Paris - University Hospital Pitié-Salpétrière,Department of pharmacy
Συγγραφείς : Sadou Yayé H, Hassani L, Secrétan PH, Babiard M, Aouati H, Bellanger A, Tilleul P, Yagoubi N, Do B, Rietveld I.
τίτλος : Physical and chemical stability of a generic etoposide formulation as an alternative to etoposide phosphate
αριθμός : J Pharm Biomed Anal ;178:112896 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Τα προϊόντα αποσύνθεσης ταυτοποιήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν

Καταστάσεις
ΕνέσιμοEtoposide φάρμακο κατά του καρκίνου
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία 4°C Προκαλεί Καθίζηση
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία -20°C Προκαλεί Καθίζηση
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,4 mg/ml 23-27°C Φως
21 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 0,6 mg/ml 23-27°C Φως
21 Ημέρα

  Mentions Légales