Posledná aktualizácia :
30/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4368  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1186/s40780-019-0154-2

Výskumné tímy : Tokyo - National Center for Child Health and Development
Autori : Saito J, Imaizumi H, Yamatani A.
Titul : Physical, chemical, and microbiological stability study of diluted atropine eye drops.
Référence : J Pharm Health Care Sci ; 5: 25. 2019

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - hmotnostný spektrometer
Iné metódy : 
Meranie pH Meranie osmolality 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
Očná instiláciaAtropine sulfate Muskarínový antagonista
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 0,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
180 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
180 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 10,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
180 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 25 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
180 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 0,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
4-6°C Chránené pred svetlom
180 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
4-6°C Chránené pred svetlom
180 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 10,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
4-6°C Chránené pred svetlom
180 Dní
Stabilita roztokov Plastová fľaša Komerčný liek 25 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
4-6°C Chránené pred svetlom
180 Dní

  Mentions Légales