Zadnji put ažurirano :
24/05/2023
Bibliografija   Bibliografija 4368  
Vrsta : Časopis
Weblink : https://doi.org/10.1186/s40780-019-0154-2

Istraživačkih timova : Tokyo - National Center for Child Health and Development
Autor : Saito J, Imaizumi H, Yamatani A.
Naslov : Physical, chemical, and microbiological stability study of diluted atropine eye drops.
Référence : J Pharm Health Care Sci ; 5: 25. 2019

Razina dokaza : 
Fizička stabilnost : 
Vizualni aspekt 
Kemijska stabilnost : 
Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti - detektor maseni spektometar
Ostale metode : 
Mjerenje pH Mjerenje osmolaliteta 
Komentari : 

Liste
Kapi za okoAtropine sulfate Antimuskarinik
Stabilizacija rješenja Plastična boca Komercijalni lijek 0,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
Stabilizacija rješenja Plastična boca Komercijalni lijek 5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
Stabilizacija rješenja Plastična boca Komercijalni lijek 10,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
Stabilizacija rješenja Plastična boca Komercijalni lijek 25 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
23-27°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
Stabilizacija rješenja Plastična boca Komercijalni lijek 0,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
4-6°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
Stabilizacija rješenja Plastična boca Komercijalni lijek 5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
4-6°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
Stabilizacija rješenja Plastična boca Komercijalni lijek 10,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
4-6°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan
Stabilizacija rješenja Plastična boca Komercijalni lijek 25 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
NaCl 0.9% 5 mL
4-6°C Zaštićeno od svjetlosti
180 Dan

  Mentions Légales