Последно актуализиране :
28/02/2024
Библиография   Библиография 4368  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1186/s40780-019-0154-2

Изследователски екипи : Tokyo - National Center for Child Health and Development
Автори : Saito J, Imaizumi H, Yamatani A.
Заглавие : Physical, chemical, and microbiological stability study of diluted atropine eye drops.
Референция : J Pharm Health Care Sci ; 5: 25. 2019

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - мас-спектрометрия
Други методи : 
PH измерване Измерване на осмотичното налягане 
Коментари : 

Списък с лекарства
Капки за очиAtropine sulfate Антимускариново средство
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 0,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
Натриев хлорид 0.9% 5 mL
23-27°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
Натриев хлорид 0.9% 5 mL
23-27°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 10,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
Натриев хлорид 0.9% 5 mL
23-27°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 25 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
Натриев хлорид 0.9% 5 mL
23-27°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 0,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
Натриев хлорид 0.9% 5 mL
4-6°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
Натриев хлорид 0.9% 5 mL
4-6°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 10,5 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
Натриев хлорид 0.9% 5 mL
4-6°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Пластмасова бутилка Търговски лекарствен продукт 25 mg
Nitten Atropine Ophtalmic 1%®
Натриев хлорид 0.9% 5 mL
4-6°C Защита от светлина
180 Ден

  Mentions Légales