Senaste uppdateringen :
27/09/2020
Hänvisningar   Hänvisningar 4357  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Barcelone - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Författare : Campos-Baeta, Saavedra-Mitjans M, Garin N, Cardenete J, Cardona D, Riera P.
Titel : Physicochemical Compatibility of Dexmedetomidine With Parenteral Nutrition.
Hänvisningar : Nutrition in clinical Practice 2019

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 
Ej värderad: Enbart kompatibilitetsstudie

Förteckning över substanser
Ingen uppgift

  Mentions Légales