Τελευταία ενημέρωση :
27/09/2020
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4357  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Barcelone - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Συγγραφείς : Campos-Baeta, Saavedra-Mitjans M, Garin N, Cardenete J, Cardona D, Riera P.
τίτλος : Physicochemical Compatibility of Dexmedetomidine With Parenteral Nutrition.
αριθμός : Nutrition in clinical Practice 2019

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 
Δεν έχει αξιολογηθεί: μόνο μελέτη συμβατότητας

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales