Posledná aktualizácia :
27/09/2020
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4357  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Barcelone - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Autori : Campos-Baeta, Saavedra-Mitjans M, Garin N, Cardenete J, Cardona D, Riera P.
Titul : Physicochemical Compatibility of Dexmedetomidine With Parenteral Nutrition.
Référence : Nutrition in clinical Practice 2019

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 
Neposudzované: iba štúdia kompatibility

Zoznam zlúčenín
žiadne údaje

  Mentions Légales