Последно актуализиране :
27/09/2020
Библиография   Библиография 4357  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Barcelone - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Автори : Campos-Baeta, Saavedra-Mitjans M, Garin N, Cardenete J, Cardona D, Riera P.
Заглавие : Physicochemical Compatibility of Dexmedetomidine With Parenteral Nutrition.
Референция : Nutrition in clinical Practice 2019

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 
Не е класиран: само проучване за съвместимост

Списък с лекарства
Няма данни

  Mentions Légales