Posledná aktualizácia :
10/07/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4122  
Typ : Časopis

výskumné tímy : Kingston - Kingston University, Department of Pharmacy
Autori : Fawaz S, Barton S, Whitney L, Swinden J, Nabhani-Gebara S.
titul : Stability of Meropenem After Reconstitution for Administration by Prolonged Infusion.
Référence : Hosp Pharm ;54,3:190?196 2018

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaMeropenem antibiotikum
Faktory ovplyvňujúce stabilitu teplota vzostup/nárast indukuje degradácia
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 14,2 mg/ml 22°C nešpecifikované
7 hodín
Stabilita roztokov polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 14,2 mg/ml 33°C nešpecifikované
5 hodín

  Mentions Légales