Последно актуализиране :
15/06/2024
Библиография   Библиография 4122  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Kingston - Kingston University, Department of Pharmacy
Автори : Fawaz S, Barton S, Whitney L, Swinden J, Nabhani-Gebara S.
Заглавие : Stability of Meropenem After Reconstitution for Administration by Prolonged Infusion.
Референция : Hosp Pharm ;54,3:190?196 2018

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенMeropenem Антибиотик
Фактори, повлияващи стабилността Температура Увеличаване Предизвиква Разграждане
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 14,2 mg/ml 22°C Не е уточнено
7 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 14,2 mg/ml 33°C Не е уточнено
5 Час

  Mentions Légales