Poslední aktualizace :
10/07/2024
Odkazy   Odkazy 4122  
typ : noviny

výzkumné týmy : Kingston - Kingston University, Department of Pharmacy
Autor : Fawaz S, Barton S, Whitney L, Swinden J, Nabhani-Gebara S.
titul : Stability of Meropenem After Reconstitution for Administration by Prolonged Infusion.
Référence : Hosp Pharm ;54,3:190?196 2018

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky B
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
jiné metody : 
Komentáře : 

Seznamy
injekceMeropenem Antibiotikum
Faktory ovlivňující stabilitu Teplota Zvyšuje Indukuje Rozklad
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 14,2 mg/ml 22°C Nespecifikováno
7 Hodina
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 14,2 mg/ml 33°C Nespecifikováno
5 Hodina

  Mentions Légales