Τελευταία ενημέρωση :
15/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4122  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Kingston - Kingston University, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Fawaz S, Barton S, Whitney L, Swinden J, Nabhani-Gebara S.
τίτλος : Stability of Meropenem After Reconstitution for Administration by Prolonged Infusion.
αριθμός : Hosp Pharm ;54,3:190?196 2018

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοMeropenem Αντιβιοτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία Αύξηση Προκαλεί Αποδόμηση
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 14,2 mg/ml 22°C Απροσδιόριστο
7 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 14,2 mg/ml 33°C Απροσδιόριστο
5 Ώρα

  Mentions Légales