Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 350  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Amsterdam - Free University Hospital, Department of Pharmacy
Författare : Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC.
Titel : Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 47: 369-373. 1990

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionChloroquine sulfate Antiparasitärt medel
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 0,48 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,48 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,48 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionDiazepam Anxiolytikum
Faktorer som påverkar stabiliteten Behållare Polyvinylklorid Orsakar Absorption
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 0,038 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,038 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionIsosorbide dinitrate Vasodilaterare
Faktorer som påverkar stabiliteten Behållare Polyvinylklorid Orsakar Absorption
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionLorazepam Anxiolytikum
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 0,038 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,038 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,038 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionMidazolam hydrochloride Anxiolytikum
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 0,036 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,036 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,036 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionNitroglycerin Vasodilaterare
Faktorer som påverkar stabiliteten Behållare Polyvinylklorid Orsakar Absorption
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionPromethazine hydrochloride Antihistamin (H1)
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionThiopental sodium Narkosmedel
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 1,8 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1,8 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 1,8 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionWarfarin sodium Antikoagulans
Faktorer som påverkar stabiliteten Behållare Polyvinylklorid Orsakar Absorption
Lösningars stabilitet Glas Natriumklorid 0,9 % 0,010 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
Lösningars stabilitet Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,010 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma

  Mentions Légales