Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 350  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Amsterdam - Free University Hospital, Department of Pharmacy
Автори : Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC.
Заглавие : Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 47: 369-373. 1990

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенChloroquine sulfate Противопаразитно средство
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,48 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0,48 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,48 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенDiazepam Анксиолитик
Фактори, повлияващи стабилността Контейнер Поливинил хлорид Предизвиква Абсорбция
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенIsosorbide dinitrate Вазодилататор
Фактори, повлияващи стабилността Контейнер Поливинил хлорид Предизвиква Абсорбция
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенLorazepam Анксиолитик
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенMidazolam hydrochloride Анксиолитик
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,036 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0,036 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,036 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенNitroglycerin Вазодилататор
Фактори, повлияващи стабилността Контейнер Поливинил хлорид Предизвиква Абсорбция
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенPromethazine hydrochloride Антихистамин (Н1)
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенThiopental sodium Общ анестетик
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенWarfarin sodium Антикоагулант
Фактори, повлияващи стабилността Контейнер Поливинил хлорид Предизвиква Абсорбция
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 0,010 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиетилен Sodium chloride 0,9% 0,010 mg/ml 21°C Защита от светлина
24 Час

  Mentions Légales