Posledná aktualizácia :
21/02/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 350  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Amsterdam - Free University Hospital, Department of Pharmacy
Autori : Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC.
Titul : Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 47: 369-373. 1990

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaChloroquine sulfate Antiparazitikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 0,48 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 0,48 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,48 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaDiazepam Anxiolytikum
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Obal Polyvinylchlorid (PVC) Indukuje Absorpcia
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 0,038 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,038 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaIsosorbide dinitrate Vazodilatans
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Obal Polyvinylchlorid (PVC) Indukuje Absorpcia
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 0,095 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,095 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaLorazepam Anxiolytikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 0,038 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 0,038 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,038 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaMidazolam hydrochloride Anxiolytikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 0,036 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 0,036 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,036 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaNitroglycerin Vazodilatans
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Obal Polyvinylchlorid (PVC) Indukuje Absorpcia
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 0,1 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,1 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaPromethazine hydrochloride H1-antihistaminikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 0,095 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 0,095 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,095 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaThiopental sodium Celkové anestetikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 1,8 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1,8 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 1,8 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaWarfarin sodium Antikoagulans
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Obal Polyvinylchlorid (PVC) Indukuje Absorpcia
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 0,010 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyetylén 0,9% chlorid sodný 0,010 mg/ml 21°C Chránené pred svetlom
24 Hodín

  Mentions Légales