Τελευταία ενημέρωση :
28/02/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 350  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Amsterdam - Free University Hospital, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Martens HJ, De Goede PN, Van Loenen AC.
τίτλος : Sorption of various drugs in polyvinyl chloride, glass, and polyethylene-lined infusion containers.
αριθμός : Am J Hosp Pharm ; 47: 369-373. 1990

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοChloroquine sulfate Αντιπαρασιτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,48 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,48 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,48 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοDiazepam Αγχολυτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Υποδοχέας Πολυβινυλοχλωρίδιο Προκαλεί Απορρόφηση
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοIsosorbide dinitrate Θρομβολυτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Υποδοχέας Πολυβινυλοχλωρίδιο Προκαλεί Απορρόφηση
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοLorazepam Αγχολυτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,038 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοMidazolam hydrochloride Αγχολυτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,036 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,036 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,036 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοNitroglycerin Θρομβολυτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Υποδοχέας Πολυβινυλοχλωρίδιο Προκαλεί Απορρόφηση
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,1 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,1 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοPromethazine hydrochloride Αντι-ισταμινικό (H1)
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,095 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοThiopental sodium Γενικό αναισθητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1,8 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοWarfarin sodium Αντιπηκτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Υποδοχέας Πολυβινυλοχλωρίδιο Προκαλεί Απορρόφηση
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,010 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυαιθυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,010 mg/ml 21°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα

  Mentions Légales