Последно актуализиране :
11/08/2022
Библиография   Библиография 3332  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Tigecycline (Tigacyl®) - Summary of Product characteristics
Референция : Pfizer 2012

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAmikacin sulfate Антибиотик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенAmphotericin B Противогъбично средство
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline
Инжекция/ИнжекционенAmphotericin B lipid complex Противогъбично средство
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline
Инжекция/ИнжекционенDiazepam Анксиолитик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline
Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride Кардиотонично средство
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенDopamine hydrochloride Кардиотонично средство
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенEsomeprazole sodium Инхибитор на протонната помпа
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline
Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate Антибиотик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенHaloperidol lactate Невролептик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенLidocaine hydrochloride Локален анестетик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенMetoclopramide hydrochloride Антиеметик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенMorphine hydrochloride Аналгетик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенNorepinephrine bitartrate Симпатомиметик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенOmeprazole sodium Инхибитор на протонната помпа
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam Антибиотик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенPotassium chloride Електролитен
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенPropofol Общ анестетик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенRanitidine hydrochloride Антихистамин (Н2)
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенTheophylline Други
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенTigecycline Антибиотик
Фактори, повлияващи стабилността рН PH >7 Предизвиква Разграждане
съвместим + Ринтер лактат
съвместим + Инжекция/ИнжекционенAmikacin sulfate + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенAmphotericin B
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенAmphotericin B lipid complex
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенDiazepam
съвместим + Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенDopamine hydrochloride + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенEsomeprazole sodium
съвместим + Инжекция/ИнжекционенGentamicin sulfate + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенHaloperidol lactate + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенLidocaine hydrochloride + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенMetoclopramide hydrochloride + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенMorphine hydrochloride + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенNorepinephrine bitartrate + Sodium chloride 0,9%
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенOmeprazole sodium
съвместим + Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенPotassium chloride + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенPropofol + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенRanitidine hydrochloride + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTheophylline + Sodium chloride 0,9%
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTobramycin sulfate + Sodium chloride 0,9%
Инжекция/ИнжекционенTobramycin sulfate Антибиотик
съвместим + Инжекция/ИнжекционенTigecycline + Sodium chloride 0,9%

  Mentions Légales