Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 2110  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : http://archive.eahp.eu/EJHP-Science-archive/Issue-3-2006

Výskumné tímy : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Autori : Hecq JD, Evrard JM, Vanbeckbergen DF, Jamart J, Galanti LM.
Titul : Effect of freezing, long term storage and microwave thawing on the stability of ceftriaxone sodium in 5% dextrose infusion polyolefin bags at 2-8°C.
Référence : EJHP Science ; 12, 3: 52-56. 2006

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Žiadne poznámky k degradačným produktom

Zoznam zlúčenín
InjekciaCeftriaxone disodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Polyetylén 5% glukóza 20 mg/ml -20°C Nešpecifikované
98 Dní
Stabilita roztokov Polyetylén 5% glukóza 20 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
14 Dní

  Mentions Légales