Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 2110  
Type : Journal
Internett-koblingen : http://archive.eahp.eu/EJHP-Science-archive/Issue-3-2006

Forskerteamet : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Forfattere : Hecq JD, Evrard JM, Vanbeckbergen DF, Jamart J, Galanti LM.
Tittel : Effect of freezing, long term storage and microwave thawing on the stability of ceftriaxone sodium in 5% dextrose infusion polyolefin bags at 2-8°C.
Nummer : EJHP Science ; 12, 3: 52-56. 2006

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Ingen kommentarer om nedbrytningsprodukter

Lister
InjeksjonCeftriaxone disodium Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Polyetylen Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Ikke angitt
98 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyetylen Glukose 5 % 20 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
14 Dag

  Mentions Légales