Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 2110  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://archive.eahp.eu/EJHP-Science-archive/Issue-3-2006

Изследователски екипи : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Автори : Hecq JD, Evrard JM, Vanbeckbergen DF, Jamart J, Galanti LM.
Заглавие : Effect of freezing, long term storage and microwave thawing on the stability of ceftriaxone sodium in 5% dextrose infusion polyolefin bags at 2-8°C.
Референция : EJHP Science ; 12, 3: 52-56. 2006

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Няма коментари за продуктите на разграждането

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCeftriaxone disodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Полиетилен Glucose 5% 20 mg/ml -20°C Не е уточнено
98 Ден
Стабилност на разтвори Полиетилен Glucose 5% 20 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
14 Ден

  Mentions Légales