Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 19  
Typ : Tidningen
Internet länkar : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/43/6/1444

Forskargrupper : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Författare : Bell RG, Lipford LC, Massanari MJ, Riley CM.
Titel : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and cefoxitin, gentamicin, metronidazole, or tobramycin.
Hänvisningar : Am J Hosp Pharm ; 43: 1444-1453. 1986

Evidensgrad : 
Evidensnivå D
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerande förmåga är otillräckligt bedömd
Resultat med hög variationskoefficient, alternativt inte tillhandahålls, eller brist på duplikatanalys av samtliga punkter
Nedbrytningsprodukter som inte observerats under verkliga förhållanden

Förteckning över substanser
InjektionAztreonam Antibiotikum
Kompatibel 10 & 20 mg/ml + InjektionCefoxitin sodium 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Kompatibel 10 & 20 mg/ml + InjektionGentamicin sulfate 0.2 & 0.8 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Oförenlig 10 & 20 mg/ml + InjektionMetronidazole 5 mg/ml + Ingen
Kompatibel 10 & 20 mg/ml + InjektionTobramycin sulfate 0.2 & 0.8 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionCefoxitin sodium Antibiotikum
Kompatibel 10 & 20 mg/ml + InjektionAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionGentamicin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 0.2 & 0.8 mg/ml + InjektionAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
InjektionMetronidazole Antiparasitärt medel
Oförenlig 5 mg/ml + InjektionAztreonam 10 & 20 mg/ml + Ingen
InjektionTobramycin sulfate Antibiotikum
Kompatibel 0.2 & 0.8 mg/ml + InjektionAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9 % eller glukos 5 %
Stabilitet i blandningar
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 25°C Ej angiven
Injektion Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Injektion Gentamicin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
8 Timma
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 25°C Ej angiven
Injektion Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Injektion Cefoxitin sodium 10 & 20 mg/ml
12 Timma
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 25°C Ej angiven
Injektion Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Injektion Tobramycin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
48 Timma
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 4°C Skyddas från ljus
Injektion Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Injektion Tobramycin sulfate 0,2 mg/ml
7 Dag
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 4°C Skyddas från ljus
Injektion Tobramycin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
Injektion Aztreonam 10 & 20 mg/ml
7 Dag
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 4°C Skyddas från ljus
Injektion Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Injektion Cefoxitin sodium 10 & 20 mg/ml
7 Dag
Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 4°C Skyddas från ljus
Injektion Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Injektion Gentamicin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
24 Timma

  Mentions Légales