Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 19  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/43/6/1444

Ερευνητικές ομάδες : Gainesville - University of Florida, College of Pharmacy
Συγγραφείς : Bell RG, Lipford LC, Massanari MJ, Riley CM.
τίτλος : Stability of intravenous admixtures of aztreonam and cefoxitin, gentamicin, metronidazole, or tobramycin.
αριθμός : Am J Hosp Pharm ; 43: 1444-1453. 1986

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Η ικανότητα σταθερότητας προσδιορίζεται ανεπαρκώς
Αποτελέσματα με υψηλό συντελεστή μεταβλητότητας ή δεν παρέχονται, ή έλλειψη ανάλυσης εις διπλούν του κάθε σημείου
Τα προϊόντα αποσύνθεσης δεν παρατηρήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAztreonam Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 & 20 mg/ml + ΕνέσιμοCefoxitin sodium 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Σύμφωνος 10 & 20 mg/ml + ΕνέσιμοGentamicin sulfate 0.2 & 0.8 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Ασύμβατες 10 & 20 mg/ml + ΕνέσιμοMetronidazole 5 mg/ml + Ουδέν
Σύμφωνος 10 & 20 mg/ml + ΕνέσιμοTobramycin sulfate 0.2 & 0.8 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοCefoxitin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 & 20 mg/ml + ΕνέσιμοAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοGentamicin sulfate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0.2 & 0.8 mg/ml + ΕνέσιμοAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
ΕνέσιμοMetronidazole Αντιπαρασιτικό
Ασύμβατες 5 mg/ml + ΕνέσιμοAztreonam 10 & 20 mg/ml + Ουδέν
ΕνέσιμοTobramycin sulfate Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 0.2 & 0.8 mg/ml + ΕνέσιμοAztreonam 10 & 20 mg/ml + NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5%
Σταθερότητα σε μίγματα
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Ενέσιμο Gentamicin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
8 Ώρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Ενέσιμο Cefoxitin sodium 10 & 20 mg/ml
12 Ώρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 25°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Ενέσιμο Tobramycin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
48 Ώρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 4°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Ενέσιμο Tobramycin sulfate 0,2 mg/ml
7 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 4°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Tobramycin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
Ενέσιμο Aztreonam 10 & 20 mg/ml
7 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 4°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Ενέσιμο Cefoxitin sodium 10 & 20 mg/ml
7 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 4°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Aztreonam 10 & 20 mg/ml
Ενέσιμο Gentamicin sulfate 0,2 & 0,8 mg/ml
24 Ώρα

  Mentions Légales