Cập nhật lần cuối :
21/01/2021
Hormon   Melatonine  
Viên nang
Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Tương kỵ Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Viên nang
Tính ổn định của các chế phẩm   Viên nang   Tính ổn định của các chế phẩm : Melatonine     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Khoảng thời gian Mục lục
Thủy tinh Bột 3 mg
Màu thực phẩm 100 mg
Methocel E4M® 100 mg
Lactose 220 mg
24-26°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
2872
Thủy tinh Bột 3 mg
Màu thực phẩm 100 mg
Methocel E4M® 100 mg
Lactose 220 mg
39-41°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
2872
Không rõ Bột 0,5 mg
® = Inresa
Cellulose vi tinh thể 77 mg
23-27°C Không rõ
547 Ngày
4079
Không rõ Bột 2 mg
® = Inresa
Cellulose vi tinh thể 75,5 mg
23-27°C Không rõ
547 Ngày
4079
Không rõ Bột 6 mg
® = Inresa
Cellulose vi tinh thể 71,5 mg
23-27°C Không rõ
547 Ngày
4079

  Mentions Légales