Siste oppdatering :
21/01/2021
Hormon   Melatonine  
Kapsel
Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Kapsel
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Kapsel   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Melatonine     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Glass Pulver 3 mg
Næringsmiddelfarge 100 mg
Methocel E4M® 100 mg
Laktose 220 mg
24-26°C Beskyttes mot lys
90 Dag
2872
Glass Pulver 3 mg
Næringsmiddelfarge 100 mg
Methocel E4M® 100 mg
Laktose 220 mg
39-41°C Beskyttes mot lys
90 Dag
2872
Ikke angitt Pulver 0,5 mg
® = Inresa
Mikrokrystallinsk cellulose 77 mg
23-27°C Ikke angitt
547 Dag
4079
Ikke angitt Pulver 2 mg
® = Inresa
Mikrokrystallinsk cellulose 75,5 mg
23-27°C Ikke angitt
547 Dag
4079
Ikke angitt Pulver 6 mg
® = Inresa
Mikrokrystallinsk cellulose 71,5 mg
23-27°C Ikke angitt
547 Dag
4079

  Mentions Légales