Posledná aktualizácia :
10/07/2024
cytoprotektívum   Amifostine  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Amzuplar Mexiko
Chemophos India
Ethyol Austrália, Belgicko, Čile, Dánsko, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, India, Kolumbia, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia, Venezuela
Falvin Mexiko
Naprofos India
Odkazy na literatúru   Injekcia   Odkazy na literatúru : Amifostine  
Typ Publikácia
3 Časopis Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of amifostine with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 2208-2212.
182 Časopis Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of granisetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 56-60.
1423 Časopis Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of gemcitabine hyrochloride with 107 selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 514-518.
1754 Časopis Trissel LA, Gilbert DL, Wolkin AC.
Compatibility of docetaxel with selected drugs during simulated Y-site administration.
Int J Pharm Compound 1999 ; 3: 241-244.
1953 Časopis Trissel LA, Saenz CA, Ogundele AB, Ingram DS.
Physical compatibility of pemetrexed disodium with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2004 ; 61: 2289-2293.
3595 Laboratórium Aciclovir - Summary of Product Characteristics
Hospira 2009
3598 Laboratórium Amifostine (Ethyol®) - Résumé des caractéristiques du produit
Clinigen Healthcare Ltd 2016

  Mentions Légales