Siste oppdatering :
10/07/2024
Cytoprotektiva   Amifostine  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Amzuplar Mexico
Chemophos India
Ethyol Australia, Belgia, Chile, Colombia, Danmark, De forente arabiske emirater, Ecuador, Finland, Frankrike, Hellas, India, Italia, Mexico, Nederland, New Zealand, Polen, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA, Venezuela, Østerrike
Falvin Mexico
Naprofos India
Referanser   Injeksjon   Referanser : Amifostine  
Type publikasjon
3 Journal Trissel LA, Martinez JF.
Compatibility of amifostine with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1995 ; 52: 2208-2212.
182 Journal Trissel LA, Gilbert DL, Martinez JF.
Compatibility of granisetron hydrochloride with selected drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 1997 ; 54: 56-60.
1423 Journal Trissel LA, Martinez JF, Gilbert DL.
Compatibility of gemcitabine hyrochloride with 107 selected drugs during simulated Y-site injection.
J Am Pharm Assoc 1999 ; 39: 514-518.
1754 Journal Trissel LA, Gilbert DL, Wolkin AC.
Compatibility of docetaxel with selected drugs during simulated Y-site administration.
Int J Pharm Compound 1999 ; 3: 241-244.
1953 Journal Trissel LA, Saenz CA, Ogundele AB, Ingram DS.
Physical compatibility of pemetrexed disodium with other drugs during simulated Y-site administration.
Am J Health-Syst Pharm 2004 ; 61: 2289-2293.
3595 Labratorium Aciclovir - Summary of Product Characteristics
Hospira 2009
3598 Labratorium Amifostine (Ethyol®) - Résumé des caractéristiques du produit
Clinigen Healthcare Ltd 2016

  Mentions Légales