Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Analgetikum   Butorphanol tartrate  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Dolorex Frankrike
Torbugesic Frankrike
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Butorphanol tartrate     
Ingen uppgift

  Mentions Légales