Последно актуализиране :
16/06/2024
Аналгетик   Butorphanol tartrate  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Dolorex Франция
Torbugesic Франция
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Butorphanol tartrate     
Няма данни

  Mentions Légales