Poslední aktualizace :
08/05/2024
Analgetikum   Butorphanol tartrate  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Dolorex Francie
Torbugesic Francie
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Butorphanol tartrate     
žádná data

  Mentions Légales