Viimane versioon :
16/06/2024
Analgeetikum   Butorphanol tartrate  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Dolorex Prantsusmaa
Torbugesic Prantsusmaa
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Butorphanol tartrate     
Andmed puuduvad

  Mentions Légales