Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Protinádorová liečba   Rituximab  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Mabthera Argentína, Austrália, Belgicko, Chorvátsko, Čile, Dánsko, Egypt, Ekvádor, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Kolumbia, Luxembursko, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Španielsko, Spojené arabské emiráty, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Veľká Británia, Venezuela
Novex Argentína
Reditux Čile, Peru
Rigetuxer Mexiko
Rituxan Japonsko, Kanada, Spojené štáty Americké
Rituximab Nový Zéland
Rixathon Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia
Truxima Belgicko, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Španielsko, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Rituximab     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo Žiadny 10 mg/ml 23-25°C Chránené pred svetlom
21 Dní
4676
Úroveň dôkazov C

Sklo Žiadny 10 mg/ml 23-32°C Nešpecifikované
21 Dní
4708
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek
Iastočne použité injekčné liekovky Žiadny 10 mg/ml 2-4°C Chránené pred svetlom
28 Dní
4016
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek
Iastočne použité injekčné liekovky Žiadny 10 mg/ml 25°C Chránené pred svetlom
15 Dní
4016
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek
Polyetylén 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
31 Dní
4040
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek
Polypropylén 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
31 Dní
4040
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek
Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 2-4°C Chránené pred svetlom
28 Dní
4016
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek
Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
180 Dní
3323
Úroveň dôkazov A+

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 25°C Chránené pred svetlom
15 Dní
4016
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek
Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
90 Dní
2881
Úroveň dôkazov B+

Polyolefín 0,9% chlorid sodný 4 mg/ml 2-4°C Chránené pred svetlom
28 Dní
4016
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek
Polyolefín 0,9% chlorid sodný 4 mg/ml 25°C Chránené pred svetlom
15 Dní
4016
Úroveň dôkazov A+
Biologicky podobný liek
Polyolefín 0,9% chlorid sodný 4 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
90 Dní
2881
Úroveň dôkazov B+

Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 120 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
28 Dní
2825
Úroveň dôkazov A+

Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 120 mg/ml 30°C Za svetla
24 Hodín
2825
Úroveň dôkazov A+

Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
30 Dní
4740
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 1 >> 4 mg/ml <30°C Nešpecifikované
24 Hodín
4740
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 5% glukóza 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
4740
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 5% glukóza 1 >> 4 mg/ml 25°C Nešpecifikované
12 Hodín
4740
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales