Senaste uppdateringen :
18/07/2024
Hormon   Thiamazole  
injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Thiamazol Henning Tyskland
Administreringssätt   Administreringssätt :Thiamazole     
Voie
Långtidsinfusion

  Mentions Légales