Последно актуализиране :
18/04/2024
Хормон   Thiamazole  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Thiamazol Henning Германия
Път на въвеждане   Път на въвеждане :Thiamazole     
Voie
Продължителна инфузия

  Mentions Légales