Siste oppdatering :
17/04/2024
Hormon   Thiamazole  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Thiamazol Henning Tyskland
Administrasjonsmåte   Administrasjonsmåte :Thiamazole     
Voie
Kontinuerlig infusjon

  Mentions Légales