Τελευταία ενημέρωση :
17/04/2024
Ορμόνη   Thiamazole  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Thiamazol Henning Γερμανία
Τρόπος χορήγησης   Τρόπος χορήγησης :Thiamazole     
Voie
Συνεχής έκχυση υγρού

  Mentions Légales